Verhuurreglement

Verhuurreglement

Artikel 1: huurprijs

De huurovereenkomst is pas geldig als er een getekend bedrag en het borgbedrag is bijgeschreven.

De huurprijs is inclusief regulier gebruik gas/water/licht/telefoon/internet. Indien er meer dan gemiddeld verbruikt wordt gedurende de gehuurde periode zal dit apart worden berekend. Het totale huurbedrag inclusief borg dient  4 weken voor aanvang van de huur op onze rekening te staan.

Artikel 2: borg
Naast de overeengekomen huurprijs is de huurder een borgsom van € 150,- verschuldigd, dit bedrag zal na eindcontrole binnen 14 dagen na einde huurperiode teruggestort worden.

Artikel 3: huurperiode
De huurder kan op de dag van het begin van de huurovereenkomst vanaf 13.00 in het gebouw.
U dient op de dag van vertrek voor 12.00 het gebouw te verlaten.

Artikel 4: zorgplicht en aansprakelijkheid voor schade
De huurder dient zich tegen Wettelijke aansprakelijkheid verzekerd te hebben zodat het door haar gehuurde clubgebouw en/of goederen mede verzekerd zijn. Vermissing en/of beschadiging aan materialen, interieur en terrein komen voor rekening van de huurder. De hiervoor  gemaakte kosten zullen verrekend worden met de borg. Indien de kosten van de schade het bedrag van de borg te boven gaan, is de huurder aansprakelijk voor het resterende bedrag.

Artikel 5: annuleringsclausule
Wanneer de huurder zonder geldige reden de huur annuleert, is deze het aanbetaalde bedrag (borg) verschuldigd.

Artikel 6: rechten verhuurder
De verhuurder is bevoegd te allen tijde de verhuurde accommodatie te betreden.
Indien er sprake is van ernstig overtreden van de huurovereenkomst en/of sprake van dronkenschap heeft de verhuurder het recht de huurder toegang tot het gebouw te ontzeggen.

Artikel 7: toestemming om te stoken
Het maken van een kampvuur is alleen toegestaan op de daarvoor aangelegde plek.
Het gaat wel om kampvuren van een beschaafde omvang, zulks ter beoordeling van de verhuurder.
Op andere plekken en tijdens code droog is het niet toegestaan kampvuren te maken.

Artikel 8: terrein
In het terrein rond de blokhut en op de gemeentelijke terreinen rondom, mag niet worden gegraven. Ook mogen er geen tenten worden geplaatst op het terrein.
Tussen 23.00 en 8.00 dient onnodig lawaai in en rond het gebouw en het bos vermeden te worden. Tijdens de training van speurders DOS op de zondag ochtend, dinsdag, woensdag en donderdagavond kan er geen gebruik gemaakt worden van het bos achter de blokhut. Er kan dan gebruik gemaakt worden van het bos aan de overzijde van het kanaal. Ook dient er dan geen materiaal van U in het bos aanwezig te zijn. De brandgang naast het gebouw dient vrij gehouden te worden.

Artikel9: afval
De huurder dient zelf te zorgen voor het afvoeren van afval. Bij vertrek uit het clubgebouw dient al het afval te zijn verwijderd en het gebouw dient schoongemaakt te zijn.
Indien hier niet aan wordt voldaan zullen schoonmaak en afvalafvoer kosten worden berekend.